Είσοδος | Εγγραφή

Ενέργειες

Σχετικές σελίδες

http://www.tugraz.at
 
Schranzhofer Hermann

Role in the Project:
Coordinator of Workpackage 2 (SYSTEM MODELING)

Affiliation:
Project Senior Scientist
Institute of Thermal Engineering
Div. Energy-Efficient Buildings
Graz University of Technology

MORE
Dröscher Angela

Role in the Project:
System Modelling (WP2)

Affiliation:
Project Scientist
Institute of Thermal Engineering
Div. Energy-Efficient Buildings
Graz University of Technology

MORE
Heimrath Richard

Role in the Project:
System Modelling (WP2)

Affiliation:
Project Senior Scientist
Institute of Thermal Engineering
Div. Energy-Efficient Buildings
Graz University of Technology

MORE
Mach Thomas

Role in the Project:
Support

Affiliation:
Project Senior Scientist
Institute of Thermal Engineering
Div. Energy-efficient Buildings
Graz University of Technology

MORE
Pichler Martin
MORE
© 2010-18 PEBBLE  W3C Valid W3C Valid
Συνοπτική Περιγραφή Impact Τεχνική Μεθοδολογία Work Packages Πληροφορίες για το έργο
Ανακοινώσεις Events
!TUC !FIBP !RWTH
!Scientific Papers !Conference Publications !Dissemination Materials Παραδοτέα !Others
!TUC !FIBP !RWTH !TUGRAZ CSEM !ARMINES !SBC