Είσοδος | Εγγραφή

Ενέργειες

Impact

Πρόσφατα, η Ευρώπη πλήγηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση, της οποίας οι συνέπειες είναι πολυάριθμες και απρόβλεπτες. Στην προσπάθεια της Ευρώπης να ανταπεξέλθει σε αυτή την δύσκολη κατάσταση και να ενισχύσει τον ρόλο της ως πρωτοπόρο των διεθνών θεμάτων, απαιτούνται δυναμικές αλλά λογικές αποφάσεις. Τεχνολογική καινοτομία, αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου και υλικού δυναμικού, βελτιωμένη απόδοση μέσω συμπεριφοριστικών αλλαγών και καλύτερη εκπαίδευση είναι μερικά από τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη επιτυχημένων πολιτικών και στρατηγικών. Όσον αφορά στον κτηριακό τομέα, στον οποίο καταναλώνεται το 40% της συνολικής ενέργειας, είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει υψηλό δυναμικό για ενεργειακή απόδοση και αξιοποίηση των ΑΠΕ, ωστόσο, απαιτούνται νέες προσεγγίσεις, οι οποίες θα υπερβαίνουν την υφιστάμενη κατάσταση, για την σωστή μεταχείριση του δυναμικού αυτού. Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες, τον Απρίλιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε όλα τα νέα κτήρια να συμμορφωθούν στα πρότυπα των Κτηρίων Μηδενικού Ενεργειακού Ισοζυγίου (ΚΜΕΙ), μέχρι το 2019. Η παραπάνω απαίτηση είναι δυνατό να επιτευχθεί, με χρήση πολύ καλού παθητικού ενεργειακού σχεδιασμού (π.χ. προσθήκη μόνωσης) συνδυασμένη με ΑΠΕ, ώστε να καλυφθούν οι υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση, ψύξη και ζεστά νερά χρήσης. Συνεπώς τα Κτήρια με Μηδενικό Ενεργειακό Ισοζύγιο (ΚΜΕΙ) ή με Θετικό Ενεργειακό Ισοζύγιο (ΚΘΕΙ) αποτελούν πλέον βασική προτεραιότητα.

Στόχος της προτεινόμενης ερευνητικής δραστηριότητας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας, βασιζόμενη σε μια
δυναμική θεώρηση του κτηρίου η οποία αποσκοπεί μέσα από τον περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων κατά τη λειτουργία των κτηρίων και από τη βέλτιστη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη δημιουργία κτηρίων Μηδενικής ή ακόμα και Θετικής Ενεργειακής κατανάλωσης (ΚΜΕΙ ή ΚΘΕΙ) με χρήση συστημάτων βελτιστοποίησης και ελέγχου των κτηρίων (ΣΒΕΚ). Σεβόμενοι την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23 Απριλίου του 2009 ότι όλα τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης από το 2019 στοχεύουμε με την προτεινόμενη έρευνα να καλύψουμε το κενό για την μετατροπή των υφιστάμενων κτηρίων στην Ευρώπη σε κτήρια μηδενικής ή/και θετικής ενεργειακής αποδοτικότητας.

© 2010-18 PEBBLE  W3C Valid W3C Valid
Συνοπτική Περιγραφή Impact Τεχνική Μεθοδολογία Work Packages Πληροφορίες για το έργο
Ανακοινώσεις Events
!TUC !FIBP !RWTH
!Scientific Papers !Conference Publications !Dissemination Materials Παραδοτέα !Others
!TUC !FIBP !RWTH !TUGRAZ CSEM !ARMINES !SBC